آخرین رکورد ملی وزنه برداری ثبت شد


به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت رکورد وزنه برداری تیم ملی کشورمان برای بازی های کشورهای اسلامی انجام شد و در آخرین تمرین اردونشینان، دو ملی پوش به صورت غیر رسمی موفق به ارتقای این رکورد شدند.
بر این اساس مصطفی جوادی 81 کیلوگرم در دوضرب وزنه 209 کیلوگرمی را در حرکت دوضرب مهار می کند که یک کیلوگرم بیشتر از رکورد جهانی زوج است.
رسول معتمدی نیز به طور غیر رسمی رکورد دوضرب جهان را یک کیلوگرم و در مجموع سه کیلوگرم ارتقا داد.
این دو وزنه بردار به این رکوردهای بازی های دولت اسلامی حمله کرده و آنها را به طور رسمی ثبت می کنند.
بر اساس این گزارش، نتایج رکوردهای ملی وزنه برداری به شرح زیر است:
حافظ قشقایی دسته 67 کیلوگرم: 125 ضرب یک ضرب، 170 ضرب دو ضرب و مجموعا 295 کیلوگرم
دسته 81 کیلوگرم مصطفی جوادی: 165 ضربه یک ضرب و 209 ضربه دوضرب و مجموع 374 کیلوگرم (پیشرفت غیررسمی یک کیلوگرم از رکورد جهانی دو ضرب).
دسته 81 کیلوگرم حسین سلطانی: 160 ضرب یک ضرب، 190 ضرب دو ضرب و مجموعا 350 کیلوگرم
دسته 96 کیلوگرم رضا بیرالوند: 170 ضرب یک ضرب، 200 ضرب دو ضرب و در مجموع 370 کیلوگرم
دسته 102 کیلوگرم، رسول محمدی: 183 رکورد یک ضرب، 232 رکورد دوضرب و مجموع 415 کیلوگرم (بهبود غیررسمی رکورد جهانی 1 کیلوگرم دو ضرب و 3 کیلوگرم جهانی)
دو رکورد جهانی: 231 کیلوگرم، رکورد فدراسیون جهانی که هیچکس نتوانسته آن را شکست دهد.
رکورد جهانی: 412 کیلوگرم، رکورد فدراسیون جهانی که هیچکس نتوانسته آن را بشکند.
دسته 102 کیلوگرم امیرالحقیکی: 166 ضرب یک ضرب، 210 مشت دوضرب و مجموعا 376 کیلوگرم
دسته 109 کیلوگرم پیمان جان: 177 یکضرب، 210 دوضرب و مجموعاً 387 کیلوگرم
دسته 109 کیلوگرم مهدی کرمی: 175 ضربه یک ضرب، 220 ضربه دو ضرب و مجموع 395 کیلوگرم
دسته 109+ کیلوگرم علیرضا یوسفی: 185 ضربه یک ضرب، 240 ضربه دوضرب و مجموع 425 کیلوگرم

دیدگاهتان را بنویسید