آخرین نقشه رنگی تاج/آبی کشور را در بیش از 100 شهر دیگر اعلام کنیددر حال حاضر هیچ شهری در کشور با وضعیت قرمز و نارنجی وجود ندارد و تعداد شهرهای زرد به 147 شهر و شهرهای آبی به 301 شهر رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید