آغاز پرداخت کمک معیشت به 5000 نفر بدون کار و درآمد
بنیاد شهید بله: خوشبختانه با کمک دولت و مجلس کمک هزینه ایثارگران و ایثارگران حدود 60 درصد افزایش یافته است و در صورت افزایش کمک هزینه پرستاری نیز مشکلاتی در تامین منابع وجود دارد. این افزایش 53 درصد خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید