آماری از دانشجویان بازداشتی نداریم


رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس وی در خصوص وضعیت دانشجویان دستگیر شده گفت: برخی از این دانشجویان در کمیته انضباطی دانشگاه تصمیم گیری شده و کلاس های آنها تعلیق شده است که این موضوع از مسائل داخلی دانشگاه است و هیچکس وارد نمی شود.

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در گفتگو با خبرنگار عصر ایران اظهار داشت: تعدادی از دانش آموزان از سردمداران اغتشاشات بودند که پرونده این تعداد در دستگاه قضایی در حال پیگیری است و در دست بررسی است و هیچ کدام از آنها نبودند. هنوز امتحان شده اند

وی تاکید کرد: با دانش آموزانی که باعث ایجاد مشکل و خسارت شده اند دستگاه قضایی برخورد می کند اما با بقیه دانش آموزان برخورد ظالمانه صورت می گیرد.

وی درباره تعداد دانشجویان بازداشتی نیز گفت: هنوز آمار دقیقی از دانشجویان بازداشتی نداریم.

جوکار درباره نگرانی از تعلیق و اخراج این دانشجویان گفت: هنوز دادگاهی برگزار نشده و حکم صادر شده و باید منتظر صدور حکم باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید