آموزش مشترک جنگنده ها به نفع دسته های اصلی است


به گزارش مهر، محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در خصوص تمرینات مشترک رده های اصلی با تیم بزرگسالان گفت: این هدف گمشده ای بود که می توانستیم با کمال میل آن را دنبال کنیم. در گذشته اما در شرایط فعلی این یکی از اهداف اصلی ماست.

وی افزود: معتقدم تمرینات مشترک به درد کشتی گیران پایه می خورد، مثلا اگر کشتی گیر مانند آذرپیرا با کامران قاسم پور تمرین کند به نفع آذرپیرا هم هست، گاسمپور هم می خواهد فنون تاکتیکی انجام دهد. روی این کشتی گیر اجرا می کند.

کاوه گفت: در رده جوانان و نوجوانان کشتی گیران سنگین وزن یک یا دو سال و در نهایت سه سال اختلاف سنی دارند. در حال آماده شدن هستم و امیدوارم این راه را ادامه دهیم و به هدفمان برسیم.

دیدگاهتان را بنویسید