آیا ایمپلنت (بزرگ کردن سینه) باعث سرطان می شود یا از آن جلوگیری می کند؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | همزمانی


خیر ، مطالعات هیچ گونه ارتباطی بین قرار دادن ایمپلنت و ایجاد سرطان سینه ، بیماری های خود ایمنی و سایر بیماری های سیستمیک پیدا نکرده اند. در حال حاضر هیچ شواهد قطعی مبنی بر تشخیص سرطان در زنان با ایمپلنت های پیشرفته وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید