آیا صدا و سیما تبدیل به سازمان تبلیغات اسلامی می شود؟
در روز چهارشنبه اول تیرماه 1401 اتفاق نادر و جالبی رخ داد که قطعاً تصادفی و بدون برنامه ریزی و اطلاع قبلی بوده است. اینکه همزمان با رونمایی از سند رسانه ملی در انجمن صنفی خبرنگاران تهران و به طور کلی سند تحول رسانه ملی در صدا و سیما رونمایی شد. اولی با نگاه تخصصی و علمی و دومی کاملا سیاسی و تبلیغاتی. یک عکس عکس دیگری است، اما هر دو زیر سه کلمه مشترک سند، رسانه و ملی قرار دارند تا نشان دهند ما چقدر اشتراک داریم!

دیدگاهتان را بنویسید