ادامه آواربرداری در این کلانشهر برای یازدهمین روز


به گزارش خبرنگار مهر، عملیات آواربرداری از ساختمان کلانشهر آبادان در حالی وارد یازدهمین روز خود شد که عملیات شتاب بیشتری گرفت.

فیلم: کوثر کریمی

دیدگاهتان را بنویسید