استخدام افراد غایب جرم است
بر اساس قانون، استخدام مشمولان غایب جرم است و قانون به صراحت مقرر کرده است که در صورت استخدام افراد غایب، برای بار اول 295 میلیون و 450 هزار ریال جریمه نقدی و برای بار دوم دو برابر و سه برابر می شود. هرکسی که مسئول دولت باشد برای سومین بار از خدمات دولتی اخراج می شود.

دیدگاهتان را بنویسید