استفاده از سگ ربات برای حفاظت از بناهای تاریخی در ایتالیا (فیلم)
سگ های رباتیک برای محافظت از عتیقه جات در ایتالیا استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید