اسرائیل: جنگ را به ایران می کشانیم
ژایر لاپید: اگر ایرانی‌ها به خانه ما جنگ بیاورند، ما جنگ را به خانه آنها می‌آوریم و اگر بخواهند از درگیری جلوگیری کنند، از درگیری اجتناب می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید