افزایش 15 درصدی قیمت مواد شوینده
درخواست انجمن برای افزایش قیمت مواد شوینده به شرح زیر است؛ افزایش 70 درصدی میزان شوینده دست، افزایش 65 درصدی میزان شوینده ماشینی، افزایش 60 درصدی میزان مایع ظرفشویی و مایع ظرفشویی، افزایش 50 درصدی میزان شامپو و سایر شوینده ها، افزایش 80 درصدی میزان صابون و خمیر دندان

دیدگاهتان را بنویسید