امضای یادداشت تفاهم رایزنی های سیاسی بین ایران و نروژ
طیف گسترده ای از موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید