امیر قطر ۲ زن را به اعضای اولین مجلس این کشور اضافه کرد


شفقنا- «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر دو زن را در ضمن فهرست اعضای انتصابی مجلس شورای این کشور به نمایندگی منصوب کرد تا ترکیب اولین مجلس شورای منتخب قطر تکمیل شود. وی همچنین خواستار برگزاری اولین جلسه این مجلس شد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از القدس العربی، دیوان امیری قطر اعلام کرد که تمیم بن حمد آل ثانی، فرمان امیری به شماره ۵۶ سال ۲۰۲۱ برای انتصاب اعضای مجلس شورا را صادر کرد.

این فهرست شامل دو زن به نام های« شیخه بنت یوسف الجفیری» که اولین زن سیاستمدار در قطر است و «حمده بنت حسن بن عبدالرحمان ابوظاعن الصلیطی» می باشد.

در این فرمان که در صفحه اینستاگرام دیوان امیری منتشر شده است، اسامی «یوسف بن احمد بن علی بن عمران کواری، سعد بن احمد بن محمد ابراهیم المهندی، بادی بن علی بن محمد البادی، محمد بن فهد بن محمد المسلم و محمد بن مهدی بن عجیان الاحبابی» به چشم می خورد.

خبر را در القدس العربی ببینید.

خبر قبلیهشدار واشنگتن به تل‌آویو نسبت به روابط گرم با چین

دیدگاهتان را بنویسید