انجمن ملی انبوه سازان: 200 ساختمان از این قبیل "کلان شهر آبادان" در تهران در حال ساخت است
فرشید پورحاجت: ما در صنعت ساختمان با شرایطی بزرگ شدیم که هیچ چیز جای آن را نگرفته است. واقعیت این است که ما یک دور باطل در صنعت ساختمان داریم که باید اصلاح شود.

دیدگاهتان را بنویسید