اگر بخواهید از زنی که از پشت بام سقوط کرده تحقیق کنید، گرفتار می شوید (+ فیلم)


عباس عبدی گفت: یکی از اشتباهات دولت این است که فکر می کند معترضان همان تعداد هستند که در خیابان اعتراض می کردند. این اشتباه است که باور کنیم اینها 40 هزار نفر بیشتر نیستند.

به گزارش اصلاحات نیوز، عباس عبدیتحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی با اشاره به اینکه «آنچه امروز در ایران وجود ندارد واقعیت وی گفت: معتقدم بحران ایران بحران تحقیر و تبعیض است. وی تاکید می کند: یکی از اشتباهات دولت این است که فکر می کند معترضان همان عده ای هستند که در خیابان اعتراض کردند. این اشتباه است که باور کنیم اینها 40 هزار نفر بیشتر نیستند.

بخش‌هایی از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

آنچه امروز در ایران گم شده حقیقت است

*من باور دارم بحران ایران بحران تحقیر و تبعیض خوب

*در عملکرد سیستم دستکاری نکنید. آنها دانشجو بودند و لباس شخصی به تن داشتند، باید مشخص شود اهل کجا هستند

*رهبران سیاسی باید شهامت داشته باشند که بگویند امروز می خواهیم از میدان امام حسین به آزادی و از انقلاب به آزادی راهپیمایی کنیم و همه می خواهند ما را دنبال کنند.

*یکی از اشتباهات دولت این است که فکر می کند معترضان همان عده ای هستند که در خیابان اعتراض می کردند. این اشتباه است که باور کنیم اینها 40 هزار نفر بیشتر نیستند

*یکی از ویژگی های یک سیاستمدار اصلاح طلب این است که قدمی بردارد که در صورت صلاحدید بتواند آن را پس بگیرد

*اگر می خواهید از آن خانمی که از پشت بام افتاده است تحقیق کنید، هیچکس حق دستگیری شما را ندارد، اما آنها را خواهند گرفت.

* همه تضادهای سیستمی اثرات خود را یکی یکی نشان می دهند

*من باور دارم حکم قانون وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید