اگر خواسته های انباشته مردم برآورده نشود، هر اتفاقی به بحران می انجامد


عضوکمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: با توجه به فروکش اعتراضات و شرایطی که به سمت تعادل پیش می رود، اعدام ها نیز مورد توجه قرار گیرد، وی در موضوع زاهدان نیز وارد کشور شد. در مورد خانم مهسا امینی، این قیمت از سوی پلیس اعمال شد و باعث بدرفتاری با خارجی ها و آزار و اذیت مردم شد. در مورد زاهدان خطاها و اشتباهاتی از سوی پلیس وجود دارد. عدم اقدام به موقع و توجه دقیق به شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی منطقه هزینه های گزافی را برای کشور به همراه داشته است.

احمد علیرضا بیگی این مطلب را به خبرنگار عصر ایران نوشت؛ گفت: هیئت مدیره باید معرفی شود و کار پلیس و نحوه برخورد پلیس با بحران ها و مشکلات پیش آمده بازنگری شود. شاید در جریان اعتراضات این توجه و دقت را برای تضعیف پلیس می دانستند، اما اکنون باید کار پلیس در ادارات مختلف و جاهایی که حقوق مردم تضییع شد، مکان هایی که منجر به تخریب شد و کارهای انجام شده بررسی شود. توسط افسران پلیس برای بررسی تخلفات.

نماینده تبریز افزود: قصد نداریم تجربه ای را که داشتیم تکرار کنیم و آسیب بیشتری به کشور وارد کنیم.

وی گفت: در شرایط موجود پیش بینی این است که در صورت عدم توجه به مطالبات انباشته مردم، هر موضوع دیگری پتانسیل ایجاد داستانی مانند مهسا امینی و زاهدان را برای کشور دارد.

بیگی با تاکید بر اینکه باید در حوزه سیاسی و حاکمیتی کشور تغییراتی ایجاد شود، افزود: آقای کلیباف همچنین قول داد در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اصلاحاتی صورت گیرد. اگر این اصلاحات منجر به حل مطالبات انباشته مردم نشود، به طور بالقوه هر حادثه ای می تواند به حادثه دیگری مانند مهسا امینی منجر شود.

وی افزود: در نهایت با این وضعیت تورم و نیاز دولت باید در قانون بودجه سال آینده در موضوعات مختلف اقداماتی صورت گیرد که تبعات اجتماعی داشته باشد و اگر نتوانیم نشان دهیم که به مردم و مطالبات آنها توجه داریم. ، هر حادثه ای می تواند بحرانی برای ایجاد یک دولت باشد

نماینده مردم تبریز در مجلس با طرح این سوال که «آیا پلیس از نظر ساختاری می تواند پاسخگوی شرایط کشور باشد یا باید ساختار آن تغییر کند؟»، گفت: در قانون گفتیم که فرجا در آن قرار گرفت. رده های سپاه و ارتش؛ اما آیا این مینی بوس به صرف گفتن تبدیل به اتوبوس می شود یا باید تغییراتی در آن ایجاد شود؟

وی افزود: باید به تقسیم بندی تخصصی پلیس بر اساس وظایفشان توجه کنیم و سازوکار ویژه ای برای پلیس برای این منظور تعریف کنیم. اگر بگوییم این وانت اتوبوس می شود اما ملزومات اتوبوس را ندارد، نمی تواند آن تعداد مسافر را ببرد.

وی تصریح کرد: پلیس این هزینه گزاف را به کشور وارد کرد و چنین خسارت هایی را به بار آورد. اشتباه در رسیدگی به حادثه چابهار، اعتراض فداییان زاهدانی را برانگیخت و پس از آن عدم رسیدگی به این موضوع منجر به خونریزی در زاهدان شد. چهل روز بعد ما رئیس پلیس را برکنار کردیم که اگر خود فرمانده می توانست این کار را انجام دهد خیلی دیر بود، نه هیئت تامین استان.

بیگی گفت: سوء مدیریت در نیروی انتظامی، عدم نظارت و عدم رصد دقیق حوادث قادر است چنین تاوان سنگینی را بر مردم و کشور تحمیل کند. چه خونی در ایالت ریخته شد و چه شد که نشد. بنابراین باید هم ساختار نیروی انتظامی و هم رهبری که بتواند این موارد را به درستی مدیریت کند بررسی شود تا این آسیب ها پیش نیاید.

دیدگاهتان را بنویسید