ایالات متحده: عربستان سعودی شریک ما در مقابله با چالش های ایران است
ما دائماً با همتایان سعودی خود در حال تعامل هستیم و این به ویژه در مورد من در گفتگوهایم با شرکای سعودی در مورد حقوق بشر در خود عربستان سعودی صادق است.

دیدگاهتان را بنویسید