بادامچیان: میرحسین را فرهنگی غرب می دانستم/ خاتمی و روحانی در بین مردم جایی ندارند/ من و سردار کوثری ساکن جنوب شهر هستیم.
بادامچیان برای سرود سلام فرمانده رو به مجری شبکه من و شما کرد: چرا جیغ میزنی و ناراحتی؟ این کار بشما ربطی ندارد؟ آیا هر دولتی برای ترویج ارزش های خود هزینه می کند، شبکه ای که در حال حاضر در آن کار می کنید توسط باد اداره می شود یا بودجه خصوصی؟

دیدگاهتان را بنویسید