بازگشت لک لک ها به مریوان (عکس)لک لک از جمله پرندگان مهاجری است که با شروع فصل زمستان در نذری های شمالی به مناطق جنوبی و گرمسیری مهاجرت می کند و مدتی را به استراحت، تغذیه، جوجه ریزی و زمستان گذرانی در کلنی های دشت بیلو و روستای دره تافی سواحل می گذراند. دریاچه زریبار مریوان سر بریدند.

دیدگاهتان را بنویسید