ببینید | ارتش اوکراین دیگر به جبهه نمی رود
تیپ 35 اوکراین می گوید به دلیل کمبود اسلحه و تلفات فزاینده نمی خواهد وارد جنگ شود / منبع: تجهیزات نظامی

دیدگاهتان را بنویسید