ببینید قهر و درگیری لفظی با مازیار لرستانی برای چه بود؟
در روزهای اخیر برخی رسانه ها ویدئویی قدیمی از مازیار لرستانی (شهر لرستانی) را تحت عنوان ضرب و شتم مردم لرستانی منتشر کردند. اما در واقعیت خبری از ضرب و شتم نیست و مازیار لرستانی فقط ماجرای درگیری لفظی و توهین در خیابان را روایت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید