ببینید | مخترع جت کت و شلوار به داخل دریاچه می افتد
اخیراً، زاپاتا، مخترع لباس جت که اختراع او را نشان می داد، کنترل دستگاه را از دست داد و تنها چند ثانیه پس از بلند شدن به دریاچه سقوط کرد. زاپاتا که در حال حاضر رکورد بیشترین پرواز با فلای بورد را در اختیار دارد، بدون آسیب در اعماق دریاچه سقوط کرد.

دیدگاهتان را بنویسید