بقایای کلان شهر تخریب یا بازسازی شد (فیلم)
هلیلیان استاندار خوزستان: بررسی کارشناسی نشان از عدم ثبات لازم در بقایای کلانشهر دارد. نظر کارشناسان راه و شهرسازی و نظام مهندسی و نظارت لحظه ای بر رفتار ساختمان کلانشهر آبادان نشان می دهد که بقایای ساخته نشده آن از پایداری لازم برخوردار نیست.

دیدگاهتان را بنویسید