به گفته دانشمندان ، mRNA “سالاد واکسن” در حال پیشرفت است


برای دسترسی به این پست ، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به عنوان عضو ثبت نام کرده اید ، لطفاً صفحه را تازه کنید.

پست mRNA “سالاد واکسن” در کار است به گفته دانشمندان اولین بار در The Economy Home Economist ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید