به یاد داشته باشید زمانی که همه گره ها فقط با تحقق یک آرزو/نذر باز نمی شوند (ویدئو)


عصر ایران است. مهرونش خالگی از چند سال پیش پیشنهاد دادن دیگر محدود به پختن غذا نیست. حالا صحبت از نذر دیگری است. نذری مانند برآوردن آرزو است. به خصوص اگر خیلی خاص و متفاوت باشد. آرزوی کودک یا نوجوان با نیازهای ویژه. ایده چنین نذری تبدیل به یک مستند تلویزیونی با عنوان «پویش نظر عروضا» شد که در هر قسمت سعی در برآورده کردن آرزوهای این کودکان دارد.

در جامعه ما بی تفاوتی زیادی نسبت به حقوق افراد با نیازهای ویژه وجود دارد که گاهی باعث خانه نشینی آنها می شود. از نقص خدمات شهری تا بدرفتاری برخی شهروندان. به همین دلیل، برآورده کردن یک آرزو برای یک کودک با نیازهای ویژه می تواند چشمگیر به نظر برسد. بنابراین لازم است در صورت برآورده شدن یکی از آرزوهای این کودکان، بعداً فراموش و رها نشوند. شاید لذت برآورده شدن یک آرزو یا نیاز کودک با نیازهای ویژه صدها برابر بیشتر از ارائه غذا باشد. لذت شیرین به عنوان خواسته های جمعی، شادی های جمعی. نذری که هم دهنده و هم گیرنده را خشنود می کند.

دیدگاهتان را بنویسید