بیانیه ستاد امربه معروف و نهی از منکر در خصوص تجمع نوجوانان در شیراز: برخی برده داری را بخشی از آزادی و نشانه تمدن و مدرنیته می دانند.
بی توجهی و تحقیر این هجمه فرهنگی به حجاب، بزرگترین و مقدس ترین زبان بین المللی زنان مسلمان در سومین حرم اهل بیت علیهم السلام شیراز، خیانت بزرگ به زنان، قداست، اقتدار و اقتدار آنان است. شخصیت و می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. در کوتاه مدت.

دیدگاهتان را بنویسید