تاس میریزی، بهتر شد!پدرام سلطانی با تعجب از اینکه «در اوج تاریخی قیمت نفت در یک کشور نفتی، شاهد چنین بازار داغ و مردم نگران هستیم» آن را «پدیده نادر» خواند.

دیدگاهتان را بنویسید