تردد مسافران در تمامی ایستگاه های مترو فراهم است


مهدی شایسته، مدیرعامل شرکت راه آهن شهر تهران و حومه در گفت‌وگویی گفت: من ترک می کنم با خبرنگار مهر برای رهگذر در ایستگاه های مترو گفت: بر اساس پیام معاون برنامه ریزی مترو از 128 ایستگاه، 127 ایستگاه فعال و در حال حاضر ایستگاه هشتگرد تنها ایستگاهی نیست که در حال حاضر فعال است.

وی افزود: از 162 باجه فروش بلیت فروشی، 158 باجه فعال یا حداقل مجهز به یکی از ابزار ژست کیوریتور یا این 900 وجود دارد.

شایسته اصل ادامه داد: از مجموع 673 سلف، 634 دستگاه در 127 ایستگاه فعال یا حداقل مجهز به یکی از سازها هستند. ژست کلاینت یا px7.

مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهر تهران و حومه گفت: باید با وجود حواشی ایجاد شده به شهروندان اطلاع رسانی کنیم. بر اساس مشاهدات و مطالعات میدانی، رهگذر در تمام ایستگاه های مترو کار می کند و مشکلی از این بابت نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید