ترکیب هوا | دستگاه تجزیه و تحلیل بدن با ترکیب بدن


ترکیب بادی

دستگاه ترکیب پنوماتیک

دستگاه ترکیب پنوماتیک

ترکیب بدن روشی است که می توان از آن برای بررسی ترکیب بدن انسان استفاده کرد.

با استفاده از دستگاه میزان ماهیچه ، چربی ، محل تجمع چربی ، میزان آب و مواد معدنی و … تعیین می شود. در بدن و یک متخصص تغذیه می تواند از آن برای تهیه بهترین تجزیه و تحلیل بدن فرد استفاده کند و بر اساس در نظر گرفتن رژیم غذایی برای فرد است.

استفاده از یک دستگاه کامپوزیت پنوماتیک می تواند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدنی ارائه دهد BMI متخصص تغذیه و رژیم درمانی ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید