تصمیم جدید فدراسیون وزنه برداری برای قهرمانی کشور دست و پنجه نرم می کند


به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون وزنه برداری با توجه به پویایی مسابقات قهرمانی کشور و در راستای برابری جنسیتی (برابری جنسیتی) که اخیرا به شعار و درخواست اصلی کمیته بین المللی المپیک تبدیل شده است. سال ها در آینده مسابقاتی را در تمامی رده های سنی به صورت همزمان و مرکزی در یک شهر برگزار خواهد کرد.
بر اساس این طرح، هر شهری که میزبان مسابقات قهرمانی کشوری نوجوانان، جوانان و بزرگسالان باشد، ابتدا میزبان مسابقات بانوان و میزبانی مسابقات آقایان با یک روز استراحت در همان محل برگزار می شود. به این ترتیب پروتکل برگزاری مسابقات در گروه دختر و پسر یکسان و مطابق با استانداردهای جهانی خواهد بود.
در سه سال گذشته هیچ مسابقه وزنه برداری قهرمانی کشور در هیچ یک از رده های سنی آقایان و بانوان برگزار نشده است و آخرین مسابقه آن در سال 2018 بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید