تغییرات حسی بعد از جراحی ایمپلنت (بزرگ کردن سینه) چیست؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | همزمانی


تغییرات در احساس سینه بعد از عمل به صورت کاهش یا افزایش احساس است. احتمال تغییرات دائمی در احساس سینه در همه روش ها تقریباً 3-5 درصد است و طبق جدیدترین آمار ، نیم درصد است و بیشترین درصد تغییرات را می توان در روش برش در اطراف هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید