تغییر ساعت کاری در خوزستان: از ساعت 7:30 الی 13:30
1 از 16 خرداد لغایت 15 شهریور ساعت فعالیت اداری از ساعت 7:30 الی 13:30 تعیین و اعلام می گردد. بقیه ساعات کار هفتگی کارکنان باید به صورت شبانه روزی انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید