تنش آبی در 300 روستای لرستان با آغاز فصل تابستان
آبفا: در این راستا با همکاری امام حسن مجتبی (ع) و عقد قراردادی به ارزش 425 میلیارد تن می توانیم در کمترین زمان ممکن آب روستاها را تامین کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید