توزیع بسته های ویژه برای کمک به بازنشستگان تامین اجتماعی


به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی در توئیتر خود نوشت: با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر نگرانی برخی از بازنشستگان عزیز در خصوص تامین اجتماعی، مقرر شد بسته های ویژه ای در قالب های مختلف در نظر گرفته شود که جزییات آن برای آنان مشخص است. ; «معیشت مستمری بگیران به ویژه اقوام با حداقل درآمد یکی از اولویت های دولت مردمی است.

دیدگاهتان را بنویسید