خبر خوش برای بازماندگان عدالت
افراد می توانند با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت نام و تایید کنند تا در روند پرداخت های آتی به شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید