خدمات برش لیزری فلزات آنلاین تابش لیزر – OneTease


خدمات برش لیزری فلزات آنلاین – تابش لیزر
برش لیزری آهن

ذکر این نکته ضروری است که درجه کیفیت و آخرین بررسی قطعه تولید دقیقاً به روش برش تعلق دارد، در این بحث هنگام تعیین روش برش باید چندین ملاحظات را در نظر گرفت. محتوا با G SA C ᠎ Generat یا Dem ᠎ بیش از ᠎ si ᠎ در تولید می شود.

برش لیزری آهن

شما باید دستگاه لیزر مورد نظر خود را با در نظر گرفتن دارایی هایی که در زیر لیست کرده اید و نیازهای خود خریداری کنید.

مکانیسم برش لیزری آهن به این صورت است که ابتدا پرتو لیزر به سمت قسمت انتخابی بازوی محرک حرکت می کند و این قسمت را ذوب یا تقطیر می کند تا آهن با دقت بیشتری برش داده شود.

روند کار ادامه دارد برش لیزری آهن و استیل به گونه ای است که هیچ ضایعاتی نداشته باشد و یا پلیسی روی قطعه باقی نماند و با کمک دستگاه های پیشرفته و به کمک برنامه ها و طرح های کامپیوتری ساخته می شود.

اما با توجه به سختی این برش لیزری و نیاز به دستگاه های برش لیزری قدرتمند، معمولاً برای سوله های سرویس کاهش یافته، برش لیزری با ضخامت بالا در دسترس است.

همان فلز از سطح پایین تر با کربن بریده می شود که عنصر واکنش پذیرتری است. مکانیسم برش لیزری چیست؟

ضمناً وضعیت کلی قطعات برش داده شده با لیزر نسبت به روش های سنتی و مکانیکی اهمیت بیشتری دارد و به دلیل درگیر شدن قسمت کوچکی از آهن در حین برش، امکان اعوجاج آهن بسیار کاهش می یابد. این داده ها توسط G SA ایجاد شده است.

به طور کلی وضعیت کلی برش لیزری فلزات از کیفیت بالاتری نسبت به سایر روش های برش برخوردار است. در طول عمل از گاز اکسیژن استفاده کنید برش لیزری آهن شتاب فعالیت را بهبود می بخشد و زمان کمتری برای ایجاد آخرین قطعه دارد.

استفاده از گاز نیتروژن در طی همین رویه نیز توجه و کیفیت آخرین قطعه تولیدی را افزایش می دهد. همچنین استفاده از پوشش در امتداد ماتریس رنگ ها و لایه های ضد زنگ به خوبی از بروز این مشکل جلوگیری می کند.

همچنین هر از گاهی دستکاری مستقیماً در محل سایت انجام می شود. اندازه تجزیه و تحلیل ضخامت مواد برش به سختی و نوع ورق بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید