دانشگاه علوم پزشکی آبادان: مصدومان تصادف کلانشهر در حال بهبود هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان: نیروهای محیط زیست غالباً در محل صحنه نظارت بر سلامت و نظارت بر کیفیت بهداشتی آب و مواد غذایی توزیع شده دارند.

دیدگاهتان را بنویسید