درباره طرح عجیب در مجلس; صدور مجوز مشاوره روانشناسی در حوزه علمیه!
موضوع روانشناسی اعتماد به نفس است اما موضوع دین توکل به خداست. البته اگر روانشناس مسلمان باشد، خود به خود بر اساس آموزه های دینی عمل می کند، اما آیا این نیاز به انحصار مجوزها ندارد؟ مهمتر از تملک نفس و تحصیلکردگانش است. مطهری، فلسفی و بهشتی مجوز نداشتند. به جای انحصار پروانه، روحانیون در سطح روحانیون صدرالانقلاب تربیت کنید. چون با انحصار مجوز نوعی آپارتاید اختراع می شود که زیبا نیست

دیدگاهتان را بنویسید