در صبر انقلابی ما حکمتی نهفته است/ مسئولان با «اقدامات انقلابی» چشمان «شورشیان» را بستند.


صبر انقلابی ما این حکمت را دارد که معجزه آن را بارها دیده ایم و می دانیم که مقابله با قیام پیچیده و ترکیبی دشمن با مبارزه رودررو با دشمن بسیار متفاوت است. سلاح کار این جنگ، آگاهی از نقشه، تبیین و روشنگری دشمن و برای مسئولان چشم و مایه ناآرامی است.

روزنامه کیهان نوشت: مردم با آرامش و آسایش کار خود را انجام دادند و عزیزان با صبر انقلابی. اکنون نوبت به مسئولین رسیده است که انشاالله با سربلندی از این محاکمه خارج شوند و با اقدامات انقلابی خود به آرامش و شفای دل مؤمنان و مستضعفین بپردازند.

روزنامه «کیهان» در یادداشتی از مسئولان خواست که چشم خود را بر «شورش» ببندند و با «اقدام انقلابی» از مردم مؤمن دلجویی کنند.

صبر انقلابی ما این حکمت را دارد که معجزه آن را بارها دیده ایم و می دانیم که مقابله با قیام پیچیده و ترکیبی دشمن با مبارزه رودررو با دشمن بسیار متفاوت است. سلاح کار این جنگ، آگاهی از نقشه، تبیین و روشنگری دشمن و برای مسئولان چشم و مایه ناآرامی است.

مردم با آرامش و آسایش و عزیزان و صبر انقلابی خود کار خود را انجام داده اند، اکنون نوبت به مسئولین رسیده است که اگر خدا بخواهد آنها نیز با سربلندی و با اقدامات انقلابی خود با آسایش و آرامش از این محاکمه بیرون خواهند آمد. دلهای مؤمنان و مستضعفان را شفا بده.

دیدگاهتان را بنویسید