در کنار «مسیرهای نور»، «مسیرهای پیشرفت» نیز باید در مدارس راه اندازی شود


سیدابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جریان نظارت وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: راهیان نور که امری مقدس و مبارک است و فرزندان به جنگ، جبهه، شهادت و ایثار می روند، باید راهیان پیشرفت باشد. نیز راه اندازی شود.

رئیس جمهور از وزارت آموزش و پرورش خواست تا «راهیان نور» را در کنار «راهیان نور» در مدارس آزاد کند.

به گزارش ایرنا، ˈسید ابراهیم رئیسیˈ روز دوشنبه در جریان نظارت وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: علاوه بر راهیان نور که امری مقدس و مبارک است و فرزندان به جنگ می روند، جبهه، شهادت و ایثار مسیرهای پیشرفت نیز باید راه اندازی شود.

وی ادامه داد: پارک های علم و فناوری بسیار دیدنی است و توضیحات معلمان حاضر در این پارک ها در مورد علم و فناوری کشور بسیار شنیدنی است. مناسب است دانشجویان با مراجعه به دانشگاه ها این پیشرفت را از نزدیک ببینند.

دیدگاهتان را بنویسید