دستور رئیس سازمان نظام پزشکی برای نظارت بر وضعیت مشمولان در جامعه پزشکی


رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه ای از معاونت انتظامی این سازمان به عنوان مسئول کمیته پیگیری خواستار ارائه گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان جامعه پزشکی و پیگیری شد. در زمان آزادی آنها

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر محمد رای زاده رئیس سازمان نظام پزشکی طی نامه ای جانشین نیروی انتظامی را مسئول کمیته پیگیری مشمولان جامعه پزشکی کرد.

در این نامه خطاب به جناب آقای دکتر هوردمند معاون نیروی انتظامی این سازمان آمده است: با توجه به لزوم رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت همکاران سازمان نظام پزشکی کشور که در حوادث اخیر مورد معاینه قرار گرفتند، جناب عالی به عنوان مسئول کمیته پیگیری لازم است در اسرع وقت گزارش کاملی از وضعیت این بستگان تهیه و اقدامات لازم برای آزادی هر چه سریعتر اعضای بازداشت شده جامعه پزشکی انجام شود. “

دیدگاهتان را بنویسید