دستگیری عروس، داماد و فیلمبردار به دلیل انتشار محتوای مجرمانه
پس از دریافت گزارش به صمد ک.ب (سامانه ارتباط مستقیم با دادسرای ناحیه) مشخص شد عروس و داماد با ظاهری خاص و با در دست داشتن سلاح و فیلمبرداری از این صحنه اقدام به انتشار این محتوای مجرمانه در فضای مجازی منطقه کرده اند. ، که باعث شرمساری آگاهی عمومی شد.

دیدگاهتان را بنویسید