دولت از مجلس می خواهد بخش هایی از قانون بودجه را تغییر دهد
این پیشنهادها در جلسات هفتم و یازدهم هیئت دولت در تاریخ 18 اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب در 7 خردادماه، این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دیدگاهتان را بنویسید