رئیسی 2 قانون را ابلاغ کرد


طبق تبصره (2) تک نفره طرح اصلاح ماده 122 آیین نامه داخلی مجلس، هیأت رئیسه می تواند با دستگاه الکترونیکی نمایندگانی را برای عضویت در نهادها، هیأت رئیسه، مجامع و شوراها انتخاب کند و الزامی خواهد بود. اقدامات لازم برای جلوگیری از دسترسی به آرای برگزار شده نمایندگان مردم انجام شود.

رئیس‌جمهور در نامه‌های جداگانه‌ای اجرای 2 قانون مصوب مجلس را به شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا؛ سیدابراهیم رئیسی بر اساس اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصلاح ماده (122) آیین نامه داخلی شورای اسلامی را تصویب کرد که در جلسه علنی روز چهارشنبه 9 شهریورماه به تصویب رسید. تایید 15 مهرماه توسط شورای نگهبان اجرای حکم به شورای اسلامی ابلاغ شد.

طبق تبصره (2) تک نفره طرح اصلاح ماده 122 آیین نامه داخلی مجلس، هیأت رئیسه می تواند با دستگاه الکترونیکی نمایندگانی را برای عضویت در نهادها، هیأت رئیسه، مجامع و شوراها انتخاب کند و الزامی خواهد بود. اقدامات لازم برای جلوگیری از دسترسی به آرای برگزار شده نمایندگان مردم انجام شود.

رئیس جمهور همچنین در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان» که در یک مصوبه به تصویب رسید. جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30 شهریور 1401. و در تاریخ 15 مهر 1401 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.

دیدگاهتان را بنویسید