رئیس دانشگاه آزاد: بازنشستگی پیش از موعد نداریم / پیش دفاع دکتری حذف نمی شود
آیا کار استاندارد را حذف می کنند؟ ما باید استاندارد و کیفیت را رعایت کنیم. دانشگاه آزاد افتخار دفاع از مدرک خود را دارد. این حمایت از تحصیل در مقطع دکتری است که مردم برای آن هزینه می کنند، بنابراین باید معتبر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید