رئیس سازمان لیگ فوتبال را برکنار کردند


رئیس سازمان لیگ فوتسال با تصمیم مدیریت فدراسیون فوتبال از سمت خود برکنار شد.

به گزارش ایرنا، آرش جابری رئیس سازمان لیگ فوتسال و دبیر این سازمان از سمت خود برکنار شد.

جابری در دوران ریاست مهدی تاج در دوره قبل به عنوان دبیر سازمان لیگ فوتسال معرفی و سپس به عنوان رئیس این سازمان شروع به کار کرد.

دیدگاهتان را بنویسید