رئیس سازمان نظام پرستاری: 5000 پرستار از زمان بحران تاج و تخت اخراج شده اند.
محمد میرزابیگی: حداقل به 100 هزار پرستار نیاز داریم که 5000 نفر از آنها در نیروهایی که در دوران بحران خدمت کردند و اکنون اصلاح شده اند جذب می شوند که به نوبه خود آسیب زیادی به مردم و جامعه وارد می کند.

دیدگاهتان را بنویسید