رئیس هلال احمر کلانشهر: جسدی در زیرزمین بود که ستون از آن رد شده بود / مردمی که شعارهای نامناسب سر می دادند رونق نداشتند.
پیرحسین کولیوند: چرا ساختمانی در این مقیاس ساخته می شود اما هنوز تکمیل نشده و بخشی از آن در حال بهره برداری است؟ چرا کارگران و ساختمان های اطراف بیمه نمی شوند؟ چرا اجازه فعالیت می دهیم؟ وقتی یک ساختمان نیمه کاره است، آزمایشگاه پزشکی چگونه باید کار کند؟ به نظر من نظام مهندسی باید فکری برای این موارد بکند.

دیدگاهتان را بنویسید