رانش زمین در کرج / ساختمان های اطراف تخلیه شد
با حضور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهری پس از رفع خطر اولین اقدام برای تخلیه ساختمان های مجاور و در معرض خطر در دستور کار قرار گرفت که بحمدالله تلفات جانی در پی نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید